STUDIEGROEPEN VOOR HET SEIZOEN 2023-2024


Vervolg Kennismaken met Theosofie o.l.v. Martha Laméris

Een persoonlijke zoektocht naar Werkelijkheid

In verschillende tijdperken stond de wijsheidstraditie bekend als de eeuwige filosofie, de gnosis van het Griekse en vroegchristelijk denken, de esoterische traditie, of de mysterie leringen van het heiligdom – Jezus liet het vissersvolk van Galilea delen in deze wijsheid; net als Gautama Boeddha en Plato haar vereeuwigde in brieven en dialogen, in fabel en mythe. In deze tijd wordt deze wijsheid theosofie genoemd.

In onze ‘gewone’  dagelijkse bewustzijnstoestand ervaren we onszelf als afgescheiden individuen, die vrij eenzaam zijn in de onmetelijke kosmos. Met moeite leggen wij contacten met andere mensen of andere levende wezens, maar een ervaring van één-zijn komt zelden voor. Toch getuigen in alle eeuwen en in alle landen mensen van die unieke, alles doorbrekende, revolutionaire ervaring, waarin tijd en ruimte plotseling niet meer lijken te bestaan, waar alleen het eeuwige, dynamische NU aanwezig blijkt en er geen scheiding tussen subject en object, “ik’  en ‘jij’  , lichaam en geest, heden en verleden bestaat.

Het is deze unieke ervaring, die meestal wordt aangeduid als een ‘mystieke ervaring’, die we ‘werkelijkheid (waarheid)’ zouden kunnen noemen. Deze werkelijkheid raakt vaak bedolven onder theorieën en dogmatische denkbeelden, waarna de leer belangrijker wordt dan de eigen ervaring of het ‘zoeken’  naar werkelijkheid. Het proces van zoeken is fundamenteel voor elke innerlijke groei.

‘Vinden’ betekent meestal kristallisatie en dogmatiek. Zoeken is een speurtocht, een ontdekkingsreis in de onpeilbare diepten van het universum en van jezelf. Deze ‘Kennismaking met Theosofie’ wil een hulpmiddel zijn om het zoekproces in jezelf te stimuleren en te bouwen je aan je persoonlijke structuur. Dat is een belangrijk basis om niet te verdwalen. Dan zou eeuwenoude kennis in goede aarde kunnen vallen en tot bloei komen.

De onderwerpen die aan bod zullen komen in zeven lessen zijn: Lichaam en ziel, evolutie, hiërarchieën, karma, zelfbewustzijn, reïncarnatie en Het Pad

Martha Ram-Lameris is sinds 1992 lid van de Theosofische Vereniging en was een aantal jaren lid van het hoofdbestuur op het moment dat zij als vrijwilligster woonde en werkte op het Internationaal Theosofische Centrum in Naarden. Op dit moment is zij al een aantal jaren lid van Loge Arnhem. Voor haar is Theosofie een manier van leven, waarbij o.a. de Theosofische leringen en inzichten van Daniël van Egmond, de godsdienstfilosoof, haar belangrijke inzichten in het ‘leven’  hebben gegeven.

Zij zegt: Inzichten, groot of klein, zijn de echte cadeaus van het leven en de moeite waard om, te vieren.

Datum laatste bijeenkomst: 28 januari 2024

Uitbreiding op Kennismaken met Theosofie o.l.v. Martha Laméris

25 februari 2024 en 24 maart 2024: Jona als Kabbalistisch Dodenboek van Daniel van Egmond.

28 april 2024 en 26 mei 2024: Op deze data wordt het Retabel Isenheimer Altaar besproken.

Aanmelden: marthalameris@kpnmail.nl