12 september 2022 : Marsilio Ficino en het licht – Dr. Rico Sneller

Onlangs verscheen over de renaissancedenker Marsilio Ficino een prachtig boek, met daarin twee vertaalde teksten van de oude meester: Filosofie van het licht. Ficino was priester, neoplatonische inspirator van de renaissancekunst en in menig opzicht voorloper van de theosofie. In zijn werk doet hij een poging fysica en metafysica, oftewel aarde en hemel, te verbinden door een bezinning op de aard van het licht.

“Het meest van alles haat ik de duisternis, want door haar schuld mishagen mij de dingen die mij mishagen. […] Vóór alles heb ik het licht lief, want daaraan is het te danken dat ik andere dingen liefheb”. (Wat is licht, 106) “Het licht is een glimlach van de hemel.” (109).

In mijn lezing wil ik:

  • enkele gedachten voorleggen over Ficino’s filosofie van het licht, in aansluiting bij twee door Rijk Schipper (gestorven in 2021) vertaalde teksten: De extase van Paulus en Wat is licht?
  • Ficino’s lichtfilosofie presenteren als een poging om het Platonisme te redden van de dreiging van dingdenken (‘om te kunnen bestaan, moet iets een concreet ‘ding’ zijn’).
  • daarbij gebruik maken van 20e-eeuwse filosoof van het licht Hermann Friedmann (1873-1957) en zijn hoofdwerk Die Welt der Formen (1925/30).

Mijn stelling is dat Ficino’s lichtfilosofie een alternatief aanreikt voor het heersende denken in termen van oorzaak-en-gevolg: synchroniciteit.

Rico Sneller doceerde lange tijd filosofie en ethiek aan de universiteit Leiden. Hij is momenteel verbonden aan de Mandeville Academy (instituut voor hoogbegaafden) en het Jungiaans Instituut. Tevens is hij gastdocent aan de Al Farabi universiteit te Almaty (Kazachstan). Zijn belangstelling gaat uit naar de relatie tussen filosofie en buitengewone bewustzijnstoestanden.
Recente publicaties zijn Perspectives on Synchronicity, Inspiration, and the Soul (Cambridge Scholars 20212), Het raadsel Socrates (ISVW 2021) en een heruitgave van de oorspronkelijke Engelse vertaling van Carl du Prels Philosophie der Mystik: The Philosophy of Mysticism, ed. and introd. James Ellis & Rico Sneller. London: Hermitix Publishing, 2022.


31 oktober 2022: De mystieke weg van Plato – Kees Voorhoeve (deze lezing zal via ZOOM gehouden worden)

Voor deze zoomlezing verzoeken wij u ons vóór woensdag 26 oktober te laten weten of u hierbij aanwezig wilt zijn, dan sturen wij u de zoomlink toe. Aanmelden via mail: inekevrolijk@hetnet.nl of tel.026-3515355.

In de filosofie van Plato ontvouwt zich een inspirerende mystieke visie over de oerbron, de kosmos, de mens en de zin van het bestaan. In deze lezing zullen enkele uitgangspunten van de mystieke visie van Plato besproken worden waarbij gekeken wordt naar het principe van wijsheid, de allegorie van de grot en de weg van bevrijding.

Over de spreker: Kees Voorhoeve heeft studies gevolgd over westerse mystiek, kabbalah en boeddhisme.

Hij geeft les aan de Academie voor Geesteswetenschappen in Utrecht over spiritualiteit, zingeving en meditatie.


 

12 december 2022 – Lezing: Soefisme – Agnes Harink

Soefisme, Soefi’s. De meeste mensen hebben er nog nooit van gehoord. Wat is het eigenlijk? Waar staat het voor?

Het Soefisme is geen nieuwe religie, maar een levenshouding of een mystieke stroming. Als je het een religie zou willen noemen, dan is het de religie van het hart. Het gaat uit van alle waarden van de religies die we kennen. Samen vormen ze de universele waarheid. De belangrijkste uitgangspunten van het Soefisme is liefde, harmonie en schoonheid.

Over de spreker: Mijn naam is Agnes Harink. Ik ben geboren en getogen in Deventer. Sinds 2000 woon ik in Zutphen waar ik me erg thuis voel. Ik woon samen met mijn lief en twee zonen van 17 en 19 jaar.
Na verschillende banen en opleidingen, werk ik nu met veel plezier in Hengelo (OV) bij het ROC van Twente. Daar begeleid /ondersteun ik studenten bij de zaken waar ze tegen aan lopen.
Van huis uit ben ik Katholiek opgevoed, en rond mijn 20e kwam ik via een vriend in contact met het Soefisme. Dat trok mij vanaf het eerste begin aan en inmiddels ben ik meer dan 30 jaar bij de Soefigemeenschap. Sinds een paar jaar ben ik voorzitter / centrumleider van Soeficentrum Arnhem.


30 januari 2023: De Gulden Snede – Ronald van Vierzen

De Gulden snede is een heel specifieke verhouding van twee afmetingen die in veel kunstwerken is toegepast. Wat maakt die verhouding zo specifiek? Een korte reis door de kunstgeschiedenis leert dat de gulden snede al ver voor onze jaartelling bekend was. Door wie of wat hebben de grote meesters in de kunst zich laten inspireren? Wat is het werkelijke geheim achter de gulden snede?

Het wiskundige begrip ‘oneindig’ is eigenlijk niet door het verstand te bevatten. Pas wanneer we beseffen dat de wiskunde de aardse neerslag is van kosmische wijsheid, krijgt het ‘oneindige’ een heel andere betekenis. Het levert aanwijzingen op voor het bestaan van een vóór-geboortelijk leven, waardoor zelfs het principe van reïncarnatie uit de meetkunde is af te leiden.

Meetkundige voorkennis is niet vereist. Na de lezing is er gelegenheid tot het stellen van vragen.

Over de spreker: Ronald van Vierzen, geboren in Den Haag, 1951, studeerde als elektrotechnicus af aan de TU in Delft en werkte 35 jaar in de chipindustrie. Hij werd antroposoof en schreef vanuit die inzichten een boek over ziekte, gezondheid en de werking van homeopathie. In zijn artikelen en lezingen verbindt hij spiritualiteit en wetenschap met elkaar, waardoor inzicht ontstaat in het waarom achter de dingen.


13 februari 2023: Ariadne en het Labyrint/Doolhof – Stella Maris Mars-Bijlsma

Als uitgangspunt voor deze avond heb ik het doolhof/Labyrint en de lei(d)draad van Ariadne genomen! Om zo tot een, beperkte, uiteenzetting te komen van de Levensladder, zeven Ronden/ zeven Treden, de vier kosmische Bewustzijnsgebieden, de zeven beginselen van de mens, stamboom van het vijfde ras en evolutie van de wortelrassen in de vierde ronde.

Over de spreker: Stella Maris Mars-Bijlsma: In mijn werkzame leven was ik docente textiel en later docente techniek. Op zoek naar mijn zelfstandige denkvermogen, dé Waarheid en mijn Levensdoel, kwam ik via het rozenkruis in aanraking met de Theosofische Vereniging, loge Amsterdam. Een aantal jaren heb ik de boeken die in het programma stonden bestudeerd en (gedeeltelijk) de besprekingen/discussies gevolgd. De laatste twee jaar ben ik lid van de Theosofische Vereniging.


13 maart 2023: De ziel van de mens en wereld – Dr. Rico Sneller

Het woord ‘ziel’ wordt frequent uiteengerukt tussen enerzijds vage spirituelen (die over niets anders kunnen spreken) en anderzijds rabiate sciëntisten (die de term schuwen). In mijn bijdrage wil ik zoeken naar een aanvaardbare tussenweg. Dat doe ik door te kijken naar verschijnselen in en om ons heen.

Ik zal een viertal alledaagse domeinen voorstellen waar zielswaarneming plaatsvindt:

1) ‘idee-projectie’ of ‘ideatie’: a) psychopathologie, b) entelechie (dat is: doelgerichtheid of organisatie in een organisch groeiproces)
2) nageslacht
3) verhouding tot onszelf
4) cultuur.

Rico Sneller doceerde lange tijd filosofie en ethiek aan de universiteit Leiden. Hij is momenteel verbonden aan de Mandeville Academy (instituut voor hoogbegaafden) en het Jungiaans Instituut. Tevens is hij gastdocent aan de Al Farabi universiteit te Almaty (Kazachstan). Zijn belangstelling gaat uit naar de relatie tussen filosofie en buitengewone bewustzijnstoestanden.

Recente publicaties zijn Perspectives on Synchronicity, Inspiration, and the Soul (Cambridge Scholars 20212), Het raadsel Socrates (ISVW 2021) en een heruitgave van de oorspronkelijke Engelse vertaling van Carl du Prels Philosophie der Mystik: The Philosophy of Mysticism, ed. and introd. James Ellis & Rico Sneller. London: Hermitix Publishing, 2022.


8 mei 2023: ‘Ik ben het geheime vuur in alles… – Aimée Doudart de la Grée

Over het leven en de bezieling van Hildegard von Bingen, een bijzondere vrouw uit de 13 eeuw die voor mij de belichaming is van de homo universalis, avant la lettre. Abdis, componist, schrijver, onderzoeker, geneeskundige, filosofe en mystica.

U hoort en ziet momenten uit de buitengewone levensloop en unieke zienswijze van een vrouw die liefde, wijsheid en schoonheid zichtbaar wilde maken. In woord, door haar kleurrijke visioenen, maar bovenal in muziek die, volgens Hildegard, het begrip van woorden verdiept en de eigen harmonie versterkt.

‘…alles is van mij doortrokken’

Over de spreker: Aimée Doudart de la Grée (1956) is zangeres en Pansori – klanktherapeut. Zij zingt in koren, in kleine bezetting en solistisch. Sinds 10 jaar is zij de bezielende koorleider van Liederlijck, een huiskamervrouwenkoor in Enschede. Klank is voor haar het begin van de schepping en ons bestaan. In haar ‘Heel-de-stem’ benadering geeft zij vorm aan een groeiende (h)erkenning van de krachtige relatie tussen stem en het lichaam, en stem en bewustzijn.

Zij gaf enkele zangdagen voor vrouwen in voormalig klooster Sion en zangweekenden rondom de liederen van Hildegard von Bingen.

Een ontdekking van de laatste jaren is de bijzondere relatie tussen het woord en de klank, die haar niet alleen in het zingen, maar ook in het schrijven inspireert. Zij ontwikkelde dit jaar de cursus AOIDE waarin klinkerklanken, zingen en schrijven met elkaar verbonden worden.
Vanuit haar ervaring, jarenlange scholing én intuïtie geeft zij workshops en zangweken. Zij doet dat op een zachte, krachtige en uitnodigende manier en vanuit vertrouwen.