1 oktober TVN Najaarsdag: ‘Het bovennatuurlijke”

In het kader van het thema “Latente Vermogens in de Mens” organiseert de TVN in samenwerking met het ITC-Naarden  de lezingendag  “Het Bovennatuurlijke”.

Er is meer tussen hemel en aarde . . . .
Deze uitspraak opent een onbegrensd gebied dat de dagelijkse ervaringen overstijgt. Een breed terrein, gebaseerd op ervaringen, geloof, emoties etc. Tijdens deze dag wordt stilgestaan bij een aantal aspecten die betrekking hebben op onze eigen relatie tot het bovennatuurlijke. Binnen het kader van deze reeks studiedagen worden diverse aspecten wetenschappelijk geduid.

Sprekers:
Christiaan Vandekerkhove Bestuurslid van de Belgische Theosofische Vereniging
Dr. P.W. (Pim) Blomaard Voorzitter van de Antroposofische Vereniging in Nederland
Prof.em.dr. Hans Gerding Voormalig directeur van het Parapsychologisch Instituut in Utrecht, counselor op het gebied van grenservaringen.
Kurt Leland International lecturer for the Theosophical Society (Adyar). Deze voordracht wordt gehouden in het Engels.

Download hier de kleurenfolder met het volledige programma. 

Inschrijven:

Tijdig inschrijven is noodzakelijk. Download hier het inschrijfformulier.
Entree: € 50,- voor leden van de Theosofische Vereniging, € 65,- voor niet-leden

 Covid

Het gevaar van Covid is nog niet geweken. Een dag van te voren testen is aan te raden.