24 september: Vervolg op Kennismaken met Theosofie

Op 24 september gaan we weer verder met Kennismaken met Theosofie o.l.v. Martha Laméris. 

In onze ‘gewone’  dagelijkse bewustzijnstoestand ervaren we onszelf als afgescheiden individuen, die vrij eenzaam zijn in de onmetelijke kosmos. Met moeite leggen wij contacten met andere mensen of andere levende wezens, maar een ervaring van één-zijn komt zelden voor. Toch getuigen in alle eeuwen en in alle landen mensen van die unieke, alles doorbrekende, revolutionaire ervaring, waarin tijd en ruimte plotseling niet meer lijken te bestaan, waar alleen het eeuwige, dynamische NU aanwezig blijkt en er geen scheiding tussen subject en object, “ik’  en ‘jij’  , lichaam en geest, heden en verleden bestaat.

Het is deze unieke ervaring, die meestal wordt aangeduid als een ‘mystieke ervaring’, die we ‘werkelijkheid (waarheid)’ zouden kunnen noemen. Deze werkelijkheid raakt vaak bedolven onder theorieën en dogmatische denkbeelden, waarna de leer belangrijker wordt dan de eigen ervaring of het ‘zoeken’  naar werkelijkheid. Het proces van zoeken is fundamenteel voor elke innerlijke groei.

Deze ‘Kennismaking met Theosofie’ wil een hulpmiddel zijn om het zoekproces in jezelf te stimuleren en te bouwen je aan je persoonlijke structuur. Dat is een belangrijk basis om niet te verdwalen. Dan zou eeuwenoude kennis in goede aarde kunnen vallen en tot bloei komen.

De onderwerpen die aan bod zullen komen zijn:

  • lichaam en ziel
  • evolutie
  • hiërarchieën
  • karma
  • zelfbewustzijn
  • reïncarnatie
  • het Pad

Data bijeenkomsten op zondagmorgen
2023: 24 september, 22 oktober, 26 november, 10 december

2024: 28 januari, 25 februari

Aanvang: 10.00 uur
Kosten: niet-leden: € 30,–, leden: gratis.
Aanmelden voor deze fysieke groep via mail: marthalameris@kpnmail.nl