In Memoriam Ineke Vrolijk

Op 21 september 2023 is Ineke Vrolijk overgegaan. Ineke volgde studies en meditatietrainingen bij Gelek Rimpoche en Dagyab Rinpoche binnen de Tibetaanse Gelugpa traditie en heeft verschillende studies bij de godsdienstfilosoof Daniël van Egmond gevolgd over filosofie, theosofie en kabbala.

Bij de Loge Arnhem begeleidde zij de studiegroep de Geheime Leer zowel fysiek als via Zoom en de studiegroep De mystieke weg van Plato (via Zoom).

Ook gaf zij meer dan 10 jaar cursussen Geheime Leer, lezingen en meditatietrainingen voor andere afdelingen van de TVN, waaronder de Loge Den Haag en de Loge Rotterdam. Tot aan de coronaperiode waren deze bijeenkomsten fysiek, daarna alleen via Zoom.

Ineke Vrolijk was van 1983-1987 voorzitter van de Theosofische Vereniging Nederland en was jarenlang een drijvende en sturende kracht als medebestuurder van de Loge Arnhem. Deze sterke, wijze vrouw heeft tot op het laatste moment nog willen leiden; steeds trachtte ze nog haar studiegroepen draaiende te houden, een kracht die haar typeert.

Ze was een vrouw met veel inzicht en heeft talloze mensen op een pad gezet, waarop men de persoonlijke zoektocht naar het grote geheim kon voortzetten. Door haar cursisten wordt zij omschreven als een fijn mens, een bevlogen leraar en een grote inspiratiebron.

Allen benoemen haar onderhoudende en geduldige manier van uitleggen en zijn haar zeer dankbaar voor de liefde en wijsheid die ze gedurende vele jaren van haar hebben mogen ontvangen.

Alhoewel het bestuderen van de Geheime Leer eerst wat onwennig zal voelen zonder Ineke’s bezielende leiding, is het voortbouwen op de blijvende inzichten die ze nagelaten heeft, het mooiste eerbetoon dat we kunnen brengen aan haar leraarschap.

We gaan Ineke enorm missen en spreken de wens uit dat onze liefde en dankbaarheid Ineke zullen vergezellen op haar verdere zielereis.

24 september: Vervolg op Kennismaken met Theosofie

Op 24 september gaan we weer verder met Kennismaken met Theosofie o.l.v. Martha Laméris. 

In onze ‘gewone’  dagelijkse bewustzijnstoestand ervaren we onszelf als afgescheiden individuen, die vrij eenzaam zijn in de onmetelijke kosmos. Met moeite leggen wij contacten met andere mensen of andere levende wezens, maar een ervaring van één-zijn komt zelden voor. Toch getuigen in alle eeuwen en in alle landen mensen van die unieke, alles doorbrekende, revolutionaire ervaring, waarin tijd en ruimte plotseling niet meer lijken te bestaan, waar alleen het eeuwige, dynamische NU aanwezig blijkt en er geen scheiding tussen subject en object, “ik’  en ‘jij’  , lichaam en geest, heden en verleden bestaat.

Het is deze unieke ervaring, die meestal wordt aangeduid als een ‘mystieke ervaring’, die we ‘werkelijkheid (waarheid)’ zouden kunnen noemen. Deze werkelijkheid raakt vaak bedolven onder theorieën en dogmatische denkbeelden, waarna de leer belangrijker wordt dan de eigen ervaring of het ‘zoeken’  naar werkelijkheid. Het proces van zoeken is fundamenteel voor elke innerlijke groei.

Deze ‘Kennismaking met Theosofie’ wil een hulpmiddel zijn om het zoekproces in jezelf te stimuleren en te bouwen je aan je persoonlijke structuur. Dat is een belangrijk basis om niet te verdwalen. Dan zou eeuwenoude kennis in goede aarde kunnen vallen en tot bloei komen.

De onderwerpen die aan bod zullen komen zijn:

  • lichaam en ziel
  • evolutie
  • hiërarchieën
  • karma
  • zelfbewustzijn
  • reïncarnatie
  • het Pad

Data bijeenkomsten op zondagmorgen
2023: 24 september, 22 oktober, 26 november, 10 december

2024: 28 januari, 25 februari

Aanvang: 10.00 uur
Kosten: niet-leden: € 30,–, leden: gratis.
Aanmelden voor deze fysieke groep via mail: marthalameris@kpnmail.nl

13 februari 2023: Ariadne en het Labyrint/Doolhof – Stella Maris Mars-Bijlsma

Stella Maris Mars-Bijlsma: “Als uitgangspunt voor deze avond heb ik het doolhof / Labyrint en de lei(d)draad van Ariadne genomen! Om zo tot een, beperkte, uiteenzetting te komen van de Levensladder, zeven Ronden / zeven Treden, de vier kosmische Bewustzijnsgebieden, de zeven beginselen van de mens, stamboom van het vijfde ras en evolutie van de wortelrassen in de vierde ronde.”

Over de spreker: Stella Maris Mars-Bijlsma: In mijn werkzame leven was ik docente textiel en later docente techniek. Op zoek naar mijn zelfstandige denkvermogen, dé Waarheid en mijn Levensdoel, kwam ik via het rozenkruis in aanraking met de Theosofische Vereniging, loge Amsterdam. Een aantal jaren heb ik de boeken die in het programma stonden bestudeerd en (gedeeltelijk) de besprekingen/discussies gevolgd. De laatste twee jaar ben ik lid van de Theosofische Vereniging.

Waar: Rozet, Kortestraat 16, 6811 EP Arnhem
Aanvang: 20.00 uur
Toegangsprijs: € 10,–, inclusief koffie (leden gratis). 65+, studenten en Gelrepas € 7,50.

30 januari 2023: De Gulden Snede – Ronald van Vierzen

De Gulden snede is een heel specifieke verhouding van twee afmetingen die in veel kunstwerken is toegepast. Wat maakt die verhouding zo specifiek? Een korte reis door de kunstgeschiedenis leert dat de gulden snede al ver voor onze jaartelling bekend was. Door wie of wat hebben de grote meesters in de kunst zich laten inspireren? Wat is het werkelijke geheim achter de gulden snede?

Het wiskundige begrip ‘oneindig’ is eigenlijk niet door het verstand te bevatten. Pas wanneer we beseffen dat de wiskunde de aardse neerslag is van kosmische wijsheid, krijgt het ‘oneindige’ een heel andere betekenis. Het levert aanwijzingen op voor het bestaan van een vóór-geboortelijk leven, waardoor zelfs het principe van reïncarnatie uit de meetkunde is af te leiden.

Meetkundige voorkennis is niet vereist. Na de lezing is er gelegenheid tot het stellen van vragen.

Over de spreker: Ronald van Vierzen, geboren in Den Haag, 1951, studeerde als elektrotechnicus af aan de TU in Delft en werkte 35 jaar in de chipindustrie.

Hij werd antroposoof en schreef vanuit die inzichten een boek over ziekte, gezondheid en de werking van homeopathie. In zijn artikelen en lezingen verbindt hij spiritualiteit en wetenschap met elkaar, waardoor inzicht ontstaat in het waarom achter de dingen.

Waar: Rozet, Kortestraat 16, 6811 EP Arnhem
Aanvang: 20.00 uur
Toegangsprijs: € 10,–, inclusief koffie (leden gratis). 65+, studenten en Gelrepas € 7,50.

 

12 december: Lezing ‘Soefisme’ door Agnes Harink

Soefisme, Soefi’s. De meeste mensen hebben er nog nooit van gehoord. Wat is het eigenlijk? Waar staat het voor?

Het Soefisme is geen nieuwe religie, maar een levenshouding of een mystieke stroming. Als je het een religie zou willen noemen, dan is het de religie van het hart. Het gaat uit van alle waarden van de religies die we kennen. Samen vormen ze de universele waarheid. De belangrijkste uitgangspunten van het Soefisme is liefde, harmonie en schoonheid.

Over de spreker: Mijn naam is Agnes Harink. Ik ben geboren en getogen in Deventer. Sinds 2000 woon ik in Zutphen waar ik me erg thuis voel. Ik woon samen met mijn lief en twee zonen van 17 en 19 jaar. Na verschillende banen en opleidingen, werk ik nu met veel plezier in Hengelo (OV) bij het ROC van Twente. Daar begeleid /ondersteun ik studenten bij de zaken waar ze tegen aan lopen.
Van huis uit ben ik Katholiek opgevoed, en rond mijn 20e kwam ik via een vriend in contact met het Soefisme. Dat trok mij vanaf het eerste begin aan en inmiddels ben ik meer dan 30 jaar bij de Soefigemeenschap. Sinds een paar jaar ben ik voorzitter / centrumleider van Soeficentrum Arnhem.

Waar: Rozet, Kortestraat 16, 6811 EP Arnhem
Aanvang: 20.00 uur
Toegangsprijs: € 10,–, inclusief koffie (leden gratis). 65+, studenten en Gelrepas € 7,50.

31 oktober 2022: De mystieke weg van Plato (via ZOOM) – Kees Voorhoeve

Voor deze zoomlezing verzoeken wij u ons vóór woensdag 26 oktober te laten weten of u hierbij aanwezig wilt zijn, dan sturen wij u de zoomlink toe.

In de filosofie van Plato ontvouwt zich een inspirerende mystieke visie over de oerbron, de kosmos, de mens en de zin van het bestaan. In deze lezing zullen enkele uitgangspunten van de mystieke visie van Plato besproken worden waarbij gekeken wordt naar het principe van wijsheid, de allegorie van de grot en de weg van bevrijding.

Kees Voorhoeve heeft studies gevolgd over westerse mystiek, kabbalah en boeddhisme. Hij geeft les aan de Academie voor Geesteswetenschappen in Utrecht over spiritualiteit, zingeving en meditatie. 

1 oktober TVN Najaarsdag: ‘Het bovennatuurlijke”

In het kader van het thema “Latente Vermogens in de Mens” organiseert de TVN in samenwerking met het ITC-Naarden  de lezingendag  “Het Bovennatuurlijke”.

Er is meer tussen hemel en aarde . . . .
Deze uitspraak opent een onbegrensd gebied dat de dagelijkse ervaringen overstijgt. Een breed terrein, gebaseerd op ervaringen, geloof, emoties etc. Tijdens deze dag wordt stilgestaan bij een aantal aspecten die betrekking hebben op onze eigen relatie tot het bovennatuurlijke. Binnen het kader van deze reeks studiedagen worden diverse aspecten wetenschappelijk geduid.

Sprekers:
Christiaan Vandekerkhove Bestuurslid van de Belgische Theosofische Vereniging
Dr. P.W. (Pim) Blomaard Voorzitter van de Antroposofische Vereniging in Nederland
Prof.em.dr. Hans Gerding Voormalig directeur van het Parapsychologisch Instituut in Utrecht, counselor op het gebied van grenservaringen.
Kurt Leland International lecturer for the Theosophical Society (Adyar). Deze voordracht wordt gehouden in het Engels.

Download hier de kleurenfolder met het volledige programma. 

Inschrijven:

Tijdig inschrijven is noodzakelijk. Download hier het inschrijfformulier.
Entree: € 50,- voor leden van de Theosofische Vereniging, € 65,- voor niet-leden

 Covid

Het gevaar van Covid is nog niet geweken. Een dag van te voren testen is aan te raden.

Nieuwe website

Om ons aanbod van lezingen en studiegroepen nog beter onder de aandacht te brengen hebben we ervoor gekozen een nieuwe website te maken. Hiermee kunnen we belangstellenden voor de theosofie nog beter informeren over de mogelijkheden die wij in Arnhem bieden.